Beeldschermondersteuning: Van speerpunt tot werktuig

Hoe zorg je ervoor dat ondersteuning via beeldcommunicatie ingeburgerd raakt? Dat zorg- en welzijnsorganisaties digitaal gaan samenwerken op het gebied van beeldbellen? En organiseer je dat op een veilige en tegelijkertijd gebruiksvriendelijke manier?

Beeldschermondersteuning: Van speerpunt tot werktuig

Profiel-foto
contactpersoon

Menke Strijbis

Dit project richt zich op het inbedden van beeldschermcommunicatie in:

  • Preventie
  • Ondersteuning
  • en eerstelijnszorg (huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging)

Slechts 5 procent heeft beeldschermzorg

Beeldcommunicatie wordt al jaren gezien als belangrijke vorm van digitale zorg en ondersteuning, als een laagdrempelig contact met een zorgverlener of ondersteuner. Dat kan formeel of informeel contact zijn, één op één of multidisciplinair. Het zorgt voor efficiëntie door het korte kwalitatieve contact met de cliënten en mantelzorgers en voor kostenbesparing door het wegvallen van reistijd.
Beeldschermzorg is een belangrijk speerpunt in het huidige kabinetsbeleid. In 2019 moet iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt, de mogelijkheid hebben om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren.
Maar het breed implementeren van deze vorm van ondersteuning blijkt nog steeds erg lastig. Op dit moment kan nog maar zo'n 5 procent van de doelgroep via een beeldverbinding communiceren met een zorgverlener.

Beeldschermzorg voor kwaliteit, efficiëntie en preventie

Doel is om meer vanzelfsprekend beeldcontact tot stand te brengen tussen professionals, vrijwilligers, inwoners met een zorg- of ondersteuningsbehoefte en hun mantelzorgers. Dit in zowel formele als informele setting. Dit draagt niet alleen bij aan besparingen en andere overheidsdoelstellingen maar het kan daarnaast en bovendien de kwaliteit van het leven van de inwoners van Hoorn gunstig verbeteren.
Het stimuleert de eigen kracht en zelfredzaamheid, het verkleint de vraagverlegenheid en maakt het mogelijk om zorg en ondersteuning efficiënter in te zetten.
Beeldschermondersteuning heeft ook een belangrijke preventieve werking omdat behoeftes van (hulp)vragers eerder bekend zijn en dus ook eerder opgelost kunnen worden.

Onderdelen

Het project 'Beeldschermondersteuning: Van speerpunt tot werktuig' bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

  • 25 Zorg- en ondersteuningsprofessionals bieden actief een digitaal spreekuur aan;
  • 300 Inwoners met een zorg- en/ of ondersteuningsbehoefte krijgen begeleiding bij het bijwonen van een digitaal spreekuur;
  • Deze 300 personen kunnen gedurende het project in informele setting kosteloos gebruikmaken van een gedeelde agenda, zorgdagboek en beeldbellen met familie en mantelzorgers;
  • Er zijn digitale themacafé's waar inwoners virtueel samen kunnen komen;
  • Tien openbaar toegankelijke voorlichtingsuitzendingen, gericht op (geïndiceerde) preventie;
  • Multidisciplinaire samenwerking;
  • Enzovoort...

Over Menke

Menke Strijbis is jarenlang actief geweest in leidinggevende functies op het gebied van marktonderzoek en data intelligence.