Keuzewijzer Regio Alkmaar

Op basis van interviews met onder meer mantelzorgers, mensen met regieproblemen en alleenstaande kwetsbare ouderen, stellen we profielen vast met de daarbij behorende passende slimme technologische maatregelen om langer thuis te wonen.

Keuzewijzer Regio Alkmaar

Profiel-foto
contactpersoon

Menke Strijbis

Een keuzewijzer voor de Regio Alkmaar

In de regio Alkmaar maken wij, in nauwe samenwerking met onder meer Wmo-consulenten, ergotherapeuten en wijkverpleegkundigen, een keuzewijzer met passende oplossingen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Hiervoor stellen we profielen samen op basis van 25 kwaliteitsinterviews in verschillende huishoudens van onder meer mantelzorgers, mensen met regieproblemen en/of beginnende dementie en alleenstaande kwetsbare ouderen. Bij elk profiel hoort een pakket van meest passende technologische oplossingen.

Door domoticatoepassingen op maat te bieden en te werken aan het bewustzijn onder inwoners, vergroten we de mogelijkheden om duurzaam levensloopbestendig te wonen voor alle inwoners van de regio Alkmaar.
Tijdens dit project ondersteunen wij de gemeenten ook bij de communicatie over dit onderwerp en bij het creëren van bewustwording bij inwoners.

Begeleiding van betrokkenen

Voor duurzaam levensloopbestendig wonen is niet alleen die geschikte woning met passende maatregelen van belang. Alle betrokkenen moeten daarnaast een goede begeleiding ontvangen bij het gebruik van de nieuwe ondersteuningsvormen. In dit project sluiten we aan bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners door de juiste technologische toepassingen in te zetten én door de juiste begeleiding en educatie te bieden voor het gebruik van deze toepassingen, aan alle belanghebbenden. Zo begeleiden wij onder meer de Wmo-consulenten en sociale teams om de geadviseerde maatregelen op de juiste manier in te bedden bij bewoners thuis.

Achtergrond

Zowel binnen de regio Alkmaar als landelijk wordt duidelijk dat technologie effectieve oplossingen biedt voor mensen met een ondersteunings- of zorgvraag. De mogelijkheden op dit gebied zijn echter onvoldoende bekend en worden door de doelgroep nog nauwelijks gebruikt.

Uit enkele pilots is gebleken dat domotica, ofwel thuistechnologie, kan helpen om:

 • Een langere zelfredzaamheid van inwoners te bewerkstelligen;
 • Langer veilig en zelfstandig thuis te blijven wonen;
 • De gemoedsrust van inwoners en mantelzorgers te verbeteren;
 • De druk op mantelzorgers te verlichten;
 • Het comfort en (leef)plezier voor ouderen, alleenstaanden of mensen met een beperking te vergroten;
 • Sociale contacten te intensiveren en uit te breiden;
 • Kosten te besparen, zowel voor gemeentes als voor zorg- en welzijnsorganisaties;
 • De opgave om 24-uurszorg te verlenen in de praktijk te vergemakkelijken.

Uitgangspunten

 • De menselijke maat is belangrijk in dit project. Op die manier blijft er voldoende contact met de deelnemers, de betrokken partijen en de projectleiding. Alleen op deze manier is maatwerk leveren mogelijk.
 • Cliënten die ondersteunings- en / of zorg nodig hebben vanuit de Wmo of zorgverzekeraar, zijn meer gemotiveerd om technologische toepassingen ook daadwerkelijk te gebruiken. Het is belangrijk de unieke situatie van een cliënt te beoordelen en vanuit een oplossing op maat ook met technologische (domotica-) oplossingen te komen.
 • De inzet van domotica of thuistechnologie brengt voor de adviseur en gebruiker nieuwe ondersteuningsvormen met zich mee. Om deze op de juiste manier in te zetten, is goede voorlichting, ondersteuning en training nodig voor de adviseurs en intensieve/structurele begeleiding bij het gebruik van de technologische toepassingen door de inwoner.
 • In de regio is het Slimste Huis Alkmaar beschikbaar als laagdrempelige demonstratiewoning voor zowel eindgebruikers als zorgverleners. Zij kunnen hier kennismaken met thuistechnologie en uitleg krijgen van vrijwilligers.
 • Onderwijs en kennisbijeenkomsten, eventueel in of in samenwerking met het Slimste Huis, spelen een belangrijke rol. 

Over Menke

Menke Strijbis is jarenlang actief geweest in leidinggevende functies op het gebied van marktonderzoek en data intelligence.