Ontwikkeling Keuzewijzer Vitaal thuis gemeente Hoorn

Aan de hand van 50 praktijktests maken we een Keuzegids voor het inzetten van slimme thuistechnologie om langer thuis te blijven wonen. Met een plan op maat voor elk soort huishouden.

Ontwikkeling Keuzewijzer Vitaal thuis gemeente Hoorn

Profiel-foto
contactpersoon

Menke Strijbis

Vitaal thuis in Hoorn met thuistechnologie op maat  

Samen met de gemeente Hoorn zijn we bezig met de ontwikkeling van een keuzegids die straks voor elk soort huishouden een plan op maat oplevert. Een plan dat de juiste informatie biedt over wat thuistechnologie kan doen om de zelfstandigheid te vergroten, zorg en ondersteuning thuis te verbeteren en mantelzorgers te ontlasten.

Onbekend

Het besef groeit dat technologie een belangrijke ondersteuning kan bieden aan mensen met een zorgvraag. Er is alleen nog veel te weinig over bekend, zowel bij de doelgroep als bij de professionals. Ook voor mensen die (nog) geen zorgvraag hebben, kan technologie uitstekend worden ingezet. Onder meer voor veiligheid en preventie. Maar ook dat is nauwelijks bekend.

Daarbij komt dat het nog niet vanzelfsprekend is dat mensen steeds meer zelf hun maatregelen moeten nemen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Door de onbekendheid met deze mogelijkheden, ontstaan steeds vaker ongewenste situaties. Zo zetten ongeruste mantelzorgers soms technologie in om toezicht te kunnen houden op afstand, zonder dat zij weten van de vele verschillende mogelijkheden. Hierdoor komt bijvoorbeeld ongewenst en onbewust de privacy van de zorgvrager in het geding.

Daarnaast is de industrie nog niet volledig ingespeeld op de individuele behoeften van de consument. En dan gaat het vooral om de achterliggende vraag, waar inwoners zichzelf soms nog niet of nauwelijks van bewust zijn.

50 praktijktests

Hoe meer mensen de toegevoegde waarde gaan inzien van thuistechnologie en het comfort en gemak dat het kan opleveren, hoe meer ze bereid zullen zijn hier ook zelf in te investeren.

Met dit project zijn we bezig deze toegevoegde waarde per huishouden op maat aan te tonen. En dat doen we aan de hand van vijftig praktijktests, waarbij we de behoeften en vragen van vijftig individuele huishoudens inventariseren.

Een keuzegids voor iedereen

Die behoeften en vragen leiden tot een aantal verschillende scenario's of algemene situatieschetsen. Hierbij spelen onder meer de leefsituatie en eventuele ziekten en beperkingen een rol, maar ook de mate van digitale vaardigheid.

Bij elk scenario worden technologische oplossingen gepresenteerd die in de markt verkrijgbaar zijn. In dit project worden de bewuste oplossingen bij de vijftig verschillende huishoudens aangebracht en in de praktijk getest.
Let wel: het advies is gratis maar de deelnemers bekostigen de maatregelen zelf.

De resultaten van de vijftig praktijktests worden gebundeld tot een Keuzegids voor inwoners, mantelzorgers en professionals in de gemeente Hoorn.
Behalve de in te zetten technologie, worden ook de processen van doorverwijzing, advies en ondersteuning goed beschreven. Op die manier biedt de Keuzegids de inwoners van Hoorn straks een vanzelfsprekende en laagdrempelige manier om de voordelen van thuistechnologie te leren kennen en in de eigen omgeving toe te passen.

De Keuzegids wordt toegankelijk gemaakt via internet (http://www.lekkerblijvenwonen.nl) en komt ook in drukvorm beschikbaar.

Over Menke

Menke Strijbis is jarenlang actief geweest in leidinggevende functies op het gebied van marktonderzoek en data intelligence.