Training Thuistechnologie in Rotterdam

Stichting IJsselwijs heeft Thuissignaal, in opdracht van de gemeente Rotterdam, gevraagd om een trainingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren voor Wmo-consulenten, medewerkers Vraagwijzer (sociaal loket), woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen op het gebied van Thuistechnologie.

Training Thuistechnologie in Rotterdam

Profiel-foto
contactpersoon

Menke Strijbis

Keuzegids IJsselmondeDe in het kader van het Rotterdamse programma Langer Thuis ontwikkelde Keuzegids Thuistechnologie geeft een overzicht van technische hulpmiddelen die inwoners van Rotterdam kunnen ondersteunen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Deze Keuzegids is tot stand gekomen door 50 bewoners van de wijk IJsselmonde te interviewen over hun beperkingen in het dagelijks leven en wij selecteerden daar mogelijke technische oplossingen bij. 

In de praktijk blijkt echter dat de Keuzegids niet alle vragen van de bewoners beantwoordt. Het aanbod van technologie blijkt versnipperd te zijn en voor burgers niet overzichtelijk. Er is geen centrale plek waar burgers terecht kunnen om vragen te stellen over het gebruik van thuistechnologie.  

Om succesvolle toepassing van thuistechnologie mogelijk te maken zal er geïnvesteerd moeten worden in het informeren aan burgers en professionals om zo de verschillende mogelijkheden en toepassingen van thuistechnologie inzichtelijk te maken. 

Het trainingsprogramma bestaat uit vier onderdelen:

  • Een nulmeting, om het instapniveau te kunnen bepalen
  • Een basiscursus, voor professionals met weinig affiniteit en ervaring met thuistechnologie
  • Een e-learning voor iedereen
  • Een vaardigheidstraining om het geleerde daadwerkelijk in de praktijk in te kunnen zetten

Elke stap wordt zorgvuldig geëvalueerd en waar nodig aangepast en verbeterd. In totaal worden er 2018 maximaal 240 professionals getraind.

Doel van dit project:

  • Bijdragen aan de verdere professionalisering van de medewerkers van de gemeente, woningcorporaties en zorgorganisaties op het gebied van praktische ondersteuning bij het lager zelfstandig thuis wonen van Rotterdammers.
  • Het opleiden van deze  professionals om vragen van burgers over de toepassing van thuistechnologie te kunnen beantwoorden, informatie te geven over verschillende mogelijke oplossingen en door te verwijzen naar specialisten.  
  • Op deze manier zorgen de goed opgeleide professionals ervoor dat de afstemming van de zorg op de vraag van de burger verbetert, de zorgconsumptie vermindert en worden alternatieve oplossingen die niet afhankelijk zijn van de personele inzet van zorg en welzijn beter gefaciliteerd. 

Meer weten over onze trainingsmogelijkheden?
Neem contact op of bel met Menke via 06 1239 6730.

Over Menke

Menke Strijbis is jarenlang actief geweest in leidinggevende functies op het gebied van marktonderzoek en data intelligence.